Bektoe vzw

Bektoe is een vereniging zonder winstoogmerk die zich tot doel stelt om zowel kenners, liefhebbers als “twijfelaars” te verenigen in vrijetijdsbeleving. Dit wil zeggen dat we laagdrempelige activiteiten organiseren die toegankelijk zijn voor iedereen.

  • het opzetten van activiteiten die tot doel hebben zowel het grote publiek vertrouwder te maken met de brede creatieve en culturele sector, als het samenbrengen van die groep met een gespecialiseerd publiek, binnen België zowel als in het buitenland, ter bevordering van een culturele informatie-uitwisseling.
  • het ondersteunen, promoten, bekend maken en verspreiden in binnen- en buitenland van alle creatieve en culturele activiteiten en producten die ze interessant acht.
  • het ontwikkelen, uitvoeren, promoten, verspreiden, etc. van creatieve en cultureleproducten.
  • het organiseren en mede-organiseren van evenementen, optredens, fuiven en activiteiten van allerlei aard.

Onze eerste reeks activiteiten bestaat uit een toegankelijke digitale quiz. Deze organiseren we onder de naam “De Quizfabriek“.

Jaarverslag

We publiceren elk jaar een jaarverslag om het reilen en zeilen van onze vereniging te beschouwen. Deze verslagen kan je hier vinden.